Kontakt

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, máte k dispozícii zaujímavú správu, príspevok, článok, ktorý by ste radi na portáli Music4u.sk uverejnili, kontaktujte nás na e-mailovej adrese

office-at-music4u-dot-sk Poznámky k publikovaným materiálom:

Články a správy publikované na portáli Music4u.sk neprešli jazykovou kontrolou a sú publikované vo forme, v akej nám boli dodané organizátormi akcií, promotérmi a autormi správ, článkov. Za obsah dodaných informácií, prípadné nezrovnalosti, chyby a formuláciu správy portál Music4u.sk nezodpovedá a nenesie žiadne právne dôsledky spojené s uverejnením týchto informácií. Za príslušný zverejnený text je v plnej miere zodpovedná osoba alebo organizácia (autor tlačovej správy), ktorá materiál dodala (je uvedená za príspevkom a označená ako zdroj). Portál Music4u.sk si vyhradzuje právo materiály určené na publikáciu editovať alebo nezverejniť bez udania dôvodu.

Šéfredaktor: Arthur Bailey (office-at-music4u-dot-sk)

Sziget2016_radost